SECHESTUL ASIGURATOR ASUPRA NAVELOR


 

C U P R I N S  


CAPITOLUL I
 
Introducere în studiul sechestrului asigurator de nave
   SECTIUNEA A I – A  
Scurt istoric. Evolutia normativa a institutiei sechestrului asigurator de nave
   SECTIUNEA A II – A  
Unificarea internationala în materia sechestrului asigurator de nave       
1. Câteva consideratii privind realizarea unui drept uniform al comertului international      
2. Necesitatea unificarii internationale în materia sechestrului asigurator de nave      
2.1. Evolutia normativa a dreptului maritim
2.2. Divergente în reglementarile internationale specifice  
a. Creantele alese  
b. Obiectul sechestrului
c. Indemnizatia pentru daune si prejudicii în cazul sechestrului nejustificat
d. Competenta asupra fondului
e. Solutia de compromis adoptata
f. Revizuirea Conventiei

CAPITOLUL II
 
Privire generala asupra sechestrului asigurator al navei
   SECTIUNEA A I – A  
Determinari si concepte
   SECTIUNEA A II – A  
Sechestrul asigurator – institutie juridica mixta
1. Preliminarii
2. Masurile asiguratorii în dreptul român
2.1. Masurile asiguratorii si actiunea civila
2.2. Sechestru asigurator de drept comun
2.2.1. Notiune
2.2.2. Reglementare, scurt istoric
2.2.3. Conditiile sechestrului asigurator
2.2.4. Procedura sechestrului asigurator
2.2.5. Desfiintarea si ridicarea sechestrului asigurator
2.3. Reglementarea sechestrului asigurator prin dispozitii legale speciale
2.3.1. Preliminarii
2.3.2. Sechestrul asigurator în Ordonanta Guvernului nr. 11/1996
2.3.2. Sechestrul asigurator în materie comerciala
2.3.4. Sechestrul navelor maritime, reglementat de Codul Comercial
   SECTIUNEA A III – A  
Clasificrea creantelor maritime enumerate în art. 11 din conventie
1. Preliminarii
2. Reclamatiile cu continut pecuniar
3. Reclamatii privind proprietatea sau posesia unei nave
   SECTIUNEA A IV – A  
Aplicarea sechestrului asigurator a unei nave ca masura preventiva
1. Îndeplinirea functiei preventive a sechestrului asigurator a unei nave  
2. Concurenta caracteristicilor tipice masurilor preventive
2.1. Instrumentalitatea
2.2. Temporalitatea
3. Calificarea, potrivit sitemului juridic spaniol
3.1. Functia si structura sechestrului asigurator
3.2. Conditii
3.3. Sechestrul sau depozitul judiciar
   SECTIUNEA A V – A  
Configuratia unitara a masurilor preventive
1. Califirea masurii preventive, cuprinsa în conventie
2. Procedura aplicabila
   SECTIUNEA A VI – A  
Cazuri de aplicare facultativa a prevederilor Conventiei din 1952

CAPITOLUL III

Conditiile sechestrului asigurator
   SECTIUNEA A I – A  
Reglementarea conditiilor
1. Preliminarii
2. Conditiile sechestrului asigurator, în legea româna
3. Stipularea unor creante maritime
a. Precizare
b. Aptitudinea unei creante maritime
4. Aprecierea judecatorului
   SECTIUNEA A II – A  
Creantele maritime
1. Caracterul limitativ el enumerarii creantelor
2. Critici cu privire la sistemul în vigoare
3. Revizuirea creantelor maritime
4. Continutul creantelor maritime
4.1. Preliminarii
4.2. Daune cauzate de catre o nava fie prin abordaj, fie în alt mod
4.3. Pierderi de vieti omenesti sau daune corporale cauzate de catre o nava sau provenind din exploatarea unei nave
4.4. Asistenta si salvarea
4.5. Contractele relative la folosinta sau locatiunea unei nave prin charter-party sau altfel
4.6. Contracte referitoare la transportul de marfuri catre o nava în baza unui charter-party, consonament sau alfel
4.7. Pagubele sau pierderile aduse marfurilor sau bagajelor transportate de catre o nava
4.8. Avaria comuna
4.9. Împrumutul maritim
4.10. Remorcajul
4.11. Pilotajul
4.12. Furnizarea, în orice loc, de produse sau de materiale facute unei nave în scopul exploatarii sau întretinerii sale
4.13. Constructie, reparatii, echipamentul unei nave sau taxele de doc
4.14. Salariile comandantilor, ofiterilor sau membrilor echipajului
4.15. Banii cheltuiti de comandant si cei platiti de catre încarcatori, navlositori, sau agenti în contul navei sau al proprietarului ei
4.16. Proprietatea contestata a unei nave
4.17. Proprietatea contestata a unei nave sau posesia ori exploatarea sa, sau drepturile la rezultatele exploatarii unei nave în copropietate
4.18. Orice ipoteca maritima si orice garantie
5. Configuratia obiectiva a periculum in mora

CAPITOLUL IV

Cautiunea
   SECTIUNEA A I – A  
Cautiunea în dreptul român
   SECTIUNEA A II – A  
Cautiunea – aspecte de drept comparat
   SECTIUNEA A III – A  
Configuratia cautiunii
   SECTIUNEA A IV – A  
Cautiunea din 1999

CAPITOLUL V
 
Procedura organizarii judiciare a sechestrului
   SECTIUNEA A I – A  
Procedura speciala a sechestrului asigurator
   SECTIUNEA A II – A  
Procedura sechestrului asigurator de nave
1. Autorizarea judiciara prealabila
2. Calitatea procesuala activa si pasiva

CAPITOLUL VI
 
Obiectul sechestrului asigurator de nave
   SECTIUNEA A I – A  
Nava – obiect al sechestrului  
1. Aspecte generale privind nava – obiect al sechestrului
2. Imunitatea navelor de stat
2.2. Nava ca instrument indispensabil pentru exercitarea profesiei
2.3. Nava gata de plecare
2.4. Sechestrarea navei în marea teritoriala
2.5. Sechestrarea unei nave în zona economica exclusiva
2.6. Nava la care se refera creanta sau offending ship
   SECTIUNEA A II – A  
Obiectul sechestrului si persoana debitorului
1. Coincidenta dintre debitor si proprietarul offending ship
2. Necoincidenta dintre persoana debitorului cu cea a proprietarului de offending ship 
2.1. Înstrainarea lui offending ship de catre proprietarul debitor
2.2. Posibilitatea de a sechestra offending ship când aceasta nu este proprietatea debitorului, indiferent de caracterul priviligiat sau nu al creantei maritime
3. Sister ships sau “navele debitorului”
3.1. Reguli generale în materie
3.2. Teorii privind obiectul sechestrului
3.2.1. Teoria fictiunii si teoria aparentei
3.2.2. Teoria emanatiei
   SECTIUNEA A III – A  
Sechestrul multiplu si succesiv al aceleasi nave
1. Posibilitati si prohibitii
2. Variante normative
3. Concluzii
   SECTIUNEA A IV – A  
Conventia de la Geneva din 1999, relativa la obiectul de sechestru

CAPITOLUL VII
 
Procedura de judecata a sechestrului asigurator
   SECTIUNEA A I – A  
Procedura sechestrului asigurator de drept comun
   SECTIUNEA A II – A  
Procedura sechestrului asigurator de nave
1. Particularitati
2. Competenta si executarea sechestrului
3. Ordonanta prezidentiala
4. Procedura sechestrului asigurator. aspecte de drept comparat
5. Executarea masurii
6. Ridicarea masurii
   SECTIUNEA A III – A  
Privire comparativa asupra sechestrului asigurator si sechestrului judiciar
   SECTIUNEA A IV – A  
Câteva consideratii asupra arbitrajului
   SECTIUNEA A V – A  
Încuviintarea executarii în România a unei hotarâri straine, de sechestru
   SECTIUNEA A V I– A  
Efectele sechestrului asigurator al navei
1. Imobilizarea navei  
1.1. Imobilizarea fortata a navei în port
1.2. Ridicarea sechestrului navei
1.3. Autorizarea plecarii navei sechestrate în voiaj
1.4. Sechestrul abuziv
2. Actiunea asupra fondului
3. Situatia juridica a marinarilor de pe navele sechestrate
4. Efectele falimentului judiciar asupra sechestrului navei comerciale
5. Sechestrul unor bunuri aflate la bordul navei comerciale
6. Retinerea navei comerciale pâna la sechestru

CAPITOLUL VIII

În loc de concluzii

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

................................................


NEWSLETTER


LINK-uri

www.evotv.ro Milionarii Business TV