SCAFANDRII PROFESIONISTI - Volumul 2


C U P R I N S  

SECŢIUNEA 1

BREVETE ŞI CALIFICĂRI ALE SCUFUNDĂTORILOR ŞI SCFANDRILOR AMATORI ŞI PROFESIONIŞTI
1.0.  Generalităţi
1.1.  Noţiuni introductive
1.2.  Clasificarea scufundărilor
1.3.  Atestări/calificări pentru scufundători şi scafandrii
1.4.  Specializările scafandrilor
1.5.  Cursuri tehnice pentru scafandrii

SECŢIUNEA 2

ANATOMIE, FIFIZIOLOGIE. EFECTELE PRESIUNII ASUPRA SCUFUNDĂTORILOR
2.0.  Generalităţi
2.1.  Celula
2.2.  Ţesutul
2.3.  Sistemul nervos
2.4.  Sistemul circulator
2.5.  Aparatul respirator 3
2.6.  Probleme respiratorii în scufundări
2.7.  Efectele biochimice ale presiunii
2.8.  Accidente posibile pe timpul scufundării
2.9.  Placajul vizorului
2.10.  Barotraumatismele sinusurilor
2.11.  Barotraumatismele urechii medii
2.12.  Barotraumatismele dinţilor
2.13.  Colicile - intestine şi stomac
2.14.  Suprapresiuni pulmonare
   2.14.1. Embolia gazoasă
   2.14.2. Emfizem mediastinal
   2.14.3. Emfizemul subcutanat
   2.14.4. Pneumotoraxul
2.15.  Accidente biofizice de decompresie
2.16.  Accidente biofizice cu manifestări cutanate
2.17.  Accidente biofizice cu manifestări osteo-artro-musculare
2.18.  Accidente biofizice cu manifestări neurologice
2.19.  Accidente biofizice cu manifestări vestibulare
2.20.  Accidente biofizice cu manifestări respiratorii
2.21.  Accidente biochimice
   2.21.1. Narcoza azotului
   2.21.2. Criza hiperoxică
   2.21.3. Hipercapnia
   2.21.4. Hipoxia
2.22.  Alte accidente
   2.22.1. Hipotermia
   2.22.2. Înecul
2.23.  Deshidratarea
2.24.  Hipoglicemia
2.25.  Periculozitatea utilizării explozibilor în mediul subacvatic

SECŢIUNEA 3

ETAPELE PROCEDURALE ALE UNEI SCUFUNDĂRI SCUBA
3.0.  Introducere
   3.0.1. Etapa 1 - Stabilirea scopului scufundării
   3.0.2. Etapa 2 - Alegerea echipamentului
   3.0.3. Etapa 3 - Stabilirea autonomiei de scufundare
3.1.  Calculul timpului de autonomie
3.2.  Încărcarea rezervoarelor cilindru
3.3.  Proceduri îninte de scufundare
   3.3.1. Pregătirea echipamentului
   3.3.2. Pregătirea scufundării şi Briefingul
   3.3.3. Echipa de suprafaţă
   3.3.4. Inspecţia înainte de scufundare
   3.3.5. Intrarea în apă şi scufundarea/coborârea
   3.3.6. Verificarea la suprafaţa apei
   3.3.7. Înotul la suprafaţă
   3.3.8. Tehnica respirării
   3.3.9. Spălarea şi vidarea măştii-vizor
   3.3.10. Curăţarea detentorului
3.4.  Coborârea
   3.4.1. Tehnici de înot subacvatic
   3.4.2. Comunicaţii subacavtice
   3.4.3. Coduri de semne
   3.4.4. Responsabilităţile coechipierilor
   3.4.5. Respiraţia în tandem
   3.4.6. Supravegherea de la suprafaţă cu linia de semnalizare. Coduri
   3.4.7. Supravegherea când nu există linie de semnalizare
   3.4.8. Lucru cu unelte
   3.4.9. Adaptarea la condiţiile de mediu subacvatic
3.5.  Procedura de urcare
   3.5.1. Procedura de urcare liberă, de urgenţă
   3.5.2. Urcarea de la adâncime la vasul pentru scufundări
   3.5.3. Decompresia
   3.5.4. Ieşirea la suprafaţă, părăsirea apei
3.6.  Proceduri postscufundare
3.7.  Operaţiuni de scufundare în ape reci şi/sau sub pătura de gheaţă
   3.7.1. Proceduri înainte de scufundare
   3.7.2. Proceduri subacvatice
   3.7.3. Măsuri generale
   3.7.4. Condiţiile ghieţii
   3.7.5. Măsuri ce privesc echipamentul
   3.7.6. Măsuri de siguranţă la suprafaţă
   3.7.7. Măsuri de prevedere în mediul subacvatic
   3.7.8. Măsuri de protecţie după efectuarea scufundărilor
   3.7.9. Proceduri de urgenţă
   3.7.10. Hipotermia

SECŢIUNEA 4

FIZICĂ APLICATĂ. TEORIA AMESTECURILOR DE GAZE
 4.0.  Sisteme de calcul
    4.0.1. Tabel general de transformare a unităţilor de măsură
    4.0.2. Simboluri utilizate în sistemul BTU
 4.1.  Energia
 4.2.  Presiunea atmosferică
 4.3.  Presiunea hidrostatică
 4.4.  Legea lui Boyle (Boyle-Mariotte)
 4.5.  Legea lui Charles
 4.6.  Legea generală a gazelor
 4.7.  Amestecuri de gaze
 4.8.  Legea lui Dalton
 4.9.  Expresia notării şi cuantificării cantităţilor gazelor
4.10.  Calcularea valorilor echivalente
4.11.  Difuzia gazelor
4.12.  Umiditatea
4.13.  Gaze şi lichide
4.14.  Solubilitatea
4.15.  Legea lui Henry
4.16.  Saturaţia gazelor
4.17.  Desaturarea gazelor
4.18.  Suprasaturaţia gazelor
4.19.  Principiul lui Arhimede
4.20.  Flotabilitatea
4.21.  Tabele orientative
4.22.  Estimarea presiunii provocate de explozii subacvatice

SECŢIUNEA 5

TEORIA DECOMPRESIEI. TABELE DE COMPRESIE
5.0.  Introducere
5.1.  Teoria decompresiei
5.2.  Selectarea tabelelor
5.3.  Proceduri de revenire la suprafaţă
5.4.  Scufundări normale
5.5.  Scufundarea succesică/repetitivă
5.6.  Decompresii la suprafaţă
   5.6.1. Decompresii la suprafaţă utilizând oxigenul
   5.6.2. Defectarea sistemului de oxigenare
   5.6.3. Toxicitatea oxigenului
   5.6.4. Convulsii observate la scafandrul din camera hiperbarică
   5.6.5. Scufundări repetitive în cazul decompresiilor la suprafaţă, cu oxigen
   5.6.6. Scufundări repetitive în cazul decompresiilor la suprafaţă, cu aer
   5.6.7. Scufundări cu expunere excepţională
5.7.  Scufundări la altitudine (I)
   5.7.1. Scufundare succesivă
   5.7.2. Grupa succesivă la sfârşitul intervalului de suprafaţă
5.7.  Scufundarea la altitudine (II)
   5.7.3. Procedura de corecţie a altitudinii
   5.7.5. Corecţia pentru palierul de decompresie
   5.7.6. Necesitatea aplicării corecţiilor
   5.7.7. Aclimatizari la altitudine
5.8.  Urcarea la altitudine după efectzarea unei scufundări / zborul după scufundări

SECŢIUNEA 5

ANEXE
Tabel Ih - 82 de decompresie cue aer
Curba de securitate
Tabel A-LH -- modificarea coeficientului "C", funcţie de intervalul de suprafaţă
Tabel B-LH -- majorare a duratei scufundării
Tabel BU-700 -- de decompresie cu aer la altitudine. Curba de securitate
Tabel BU-1500 -- de decompresie cu aer la altitudine. Curba de securitate
Tabel A-BU -- modificarea "grupei succesive"
Tabel B-BU -- timpul de majorare a scufundării succesive
Posibilităţi de transport cu aeronave
Tabel 1 -- Factorii de corecţie pentru manometre (fsw)
Tabel 2 -- Criteriile de alegere a tabelelor de decompresie - U.S. Diving Manual
Tabel 3 -- Echivalenţe între nivelul mării şi adâncimi
Tabel 4 -- Grupe repetitive destinate, asociate cu urcarea la altitudine
Tabel 5 -- Cerinţele intervalului de timp de suprafaţă
Tabel 6 -- Limite nedecompresive şi Grupele repetitive destinate Tabelului 8
Tabel 7 -- Azotul rezidual pentru scufundările repetitive/succesive
Tabel 8 -- Decompresii standard utilizând aer pentru respiraţie
Tabel 9 -- Decompresii la suprafaţă, utilizând oxigenul pentru respiraţie - barocameră
Tabel 10 -- Decompresii la suprafaţă utilizând aerul pentru respiraţie - barocameră

Bibliografie

........................................
   


NEWSLETTER


LINK-uri

www.evotv.ro Milionarii Business TV