DREPT COMERCIAL MARITIM


 

 

 

C U P R I N S
 


CAPITOLUL I 
Particularităţile raportului juridic de drept comercial maritim, determinate de caracterele şi complexitatea naturii juridice propririi armatorului navei de transport maritim ca principal subiect de drept comercial.
   SECŢIUNEA a I – a
Noţiunea şi obiectul Dreptului Comercial Maritim.
  SECŢIUNEA a II – a
Izvoarele Dreptului Comercial Maritim.
  SECŢIUNEA a III – a
Poziţia şi natura juridică specifică, a activităţi armatorului navei de transport în asamblul sistemului de activităţi comerciale. Noţiunea de armator.
  SECŢIUNEA a IV – a
Statutul juridic complex al armatorului navei maritime de transport, determinat de instituţii, principii şi norme specifice de drept public şi respectiv de drept privat, ale activităţii sale comeciale.

CAPITOLUL II 
Particularităţi ale raportului juridic de drept comercial maritim, determinate de încheierea şi executarea contractului de transport maritim – activitate comerciala primordială, temei juridic şi economic ce justifică însăşi existenţa armatorului de nave maritime de transport.  
  SECŢIUNEA a I – a
O prezentare succintă a formei contractului de transport maritim şi analiza obligaţiilor contractate de armatorul navei în organizarea şi executarea expediţiei maritime de transport.
  SECŢIUNEA a II – a
Specificul răspunderii juridice contractuale a armatorului navei de transport maritim, determinate de neîndeplinirea obligaţiilor asumate în calitate de comerciant, proprii dreptului comercial maritim.

CAPITOLUL III 
Nava maritimă de transport, principalul element al fondului de comerţ al companiei armatoriale prin a cărei exploatare comercială conferă un specific unic – aparte activităţii comerciale a armatorului.
  SECŢIUNEA a I – a
Nava maritimă de transport. Noţiune, caractere tehnice, economice şi juridice care determină statutul juridic complex al navei maritime de transport.
  SECŢIUNEA a II – a
Acte juridice legale care determină darea în exploatare a navei maritime de transport şi folosirea acesteia ca element component principal al fondului de comerţ al armatorului.
  SECŢIUNEA a III – a 
Aspecte juridice de tehnică contractuală privind specificul exploatării navei maritime de transport în prestaţia comercială de transport maritim.

CAPITOLUL IV 
Exploatarea comercială a navei maritime de transport, conferă specificitate obiectului contractului de transport în comerţul maritim.
  SECŢIUNEA a I – a
Contractul de navlosire – contract de transport maritim, important contract comercial. Elemente definitorii.
  SECŢIUNEA a II – a
Caracterele juridice ale contractului de navlosire CHRTER PARTY .
 
CAPITOLUL V 
Realizarea obiectului specific al contractului de transport maritim, prin diferite modalităţi de contractare a prestaţiei de transport în comerţul maritim internaţional clasic-tradiţional.
  SECŢIUNEA a I – a
Exploatarea navelor prin contract de transport pe timp determinat TIME CHARTER.
5.1.1. Elementele contractului de navlosire pe timp determinat TIME CHARTER.
5.1.2. Descrierea navei contractate.
5.1.3. Delimitarea zonei de navigaţie în care nava poate fi exploatată.
5.1.4. Determinarea perioadei de TIME CHARTER
5.1.5. Modul corelativ de executare a obligaţiilor contractuale pe timp determinat.
  SECŢIUNEA a II – a
Exploatarea comercială a navelor maritime pe linii regulate de transport, specifică obiectului contractului de transport maritim.
5.2.1. Particularităţile şi specificul obiectului contractului de transport maritim pe navele de linie.
5.2.2. Condiţii speciale – specifice privind realizarea şi plata navlului pentru transport pe nave de linie.
  SECŢIUNEA a III – a
Realizarea obiectului contractului de transport maritim în varianta exploatării navei prin navlosire, pe baza contractului CHARTER PARTY. Obligaţiile corelative ale părţilor.
5.3.1. Obligaţiile corelative ale navlositorului încărcător şi ale armatorului înainte de plecarea navei în voiajul de transport.
5.3.2. Realizarea efectivă a obiectului specific al contractului de transport, prin executarea voiajului la portul de destinaţie
5.3.3. Descărcarea şi predarea mărfii în portul de destinaţie.
  SECŢIUNEA a IV – a
Obiectul specific al contractului de transport maritim în varianta exploatării navei “nude” – nearmate (CHARTER BY DEMISE).
 
CAPITOLUL VI 
Realizarea obiectului contractului de transport maritim, prin adaptarea la noile condiţii şi modernizarea procedeelor tradiţionale de contractare a prestaţiei de transport în comerţul maritim actual.
  SECŢIUNEA a I – a
Unele practici de adaptare şi modernizare a procedeelor de contractare a prestaţiei de transport comercial maritim
6.1.1. Contractul de TIME CHARTER, de tip modern.
6.1.2. Navlosirea de tonaj.
6.1.3. Navlosirea navei “nude”.
6.1.4. Contractul de subnavlosire.
6.1.5. Tonajul subnavlosit.
6.1.6. Navlositorul principal – chiria; principal.
6.1.7. Subnavlositorul.
6.1.8. Tonaj substituit. 
  SECŢIUNEA a II – a
Realizarea obiectului specific al contractului de transport cu nave de linie în sistem multimodal a prestaţiei de transport maritim.
6.2.1. Termenii şi natura juridică specifică, a contractului de transport internaţional cu nave de linie.
6.2.2. Obiectul specific şi caracterele juridice proprii contractului de transport internaţional multinodal.
6.2.3. Unele aspecte ale răspunderii transportului în sistem multimodal.
  SECŢIUNEA a III – a
Specificul obiectului contractului de transport maritim în sistemul de transport internaţional multimodal pe nave de linie.
 
CAPITOLUL VII 
Unele aspecte de ordin practice – aplicative asupra realizării obiectului specific al contractului de transport maritim cu nave de linie în sistem multimodal.
  SECŢIUNEA a I – a
Argumente în susţinerea utilizării modalităţilor de realizare a obiectului contractului de transport maritim prin prestaţia de transport cu nave de linie în sistem multimodal.
  SECŢIUNEA a II – a
Sistemul de transport internaţional multimodal determină abordarea unor tehnici comercial-juridice moderne în realizarea obiectului specific al contractului de transport maritim.

 
CAPITOLUL VIII 
Poziţia juridică a comandantului navei maritime de transport ca principal prepus în executarea obligaţiilor nepersonale ale armatorului său.
  SECŢIUNEA a I – a
Particularităţile angajării, numirii şi încadrării comandantului navei maritime de transport. Aspecte ale naturii juridice speciale ale raporturilor de prepuşenie ale comandantului de navă cu armatorul acesteia.
  SECŢIUNEA a II – a
Executarea obligaţiilor contractuale nepersonale ale armatorului navei de transport maritim prin comandantul acesteia.
  SECŢIUNEA a III – a
Atribuţiile şi prerogativele legale ale comandantului navei maritime în domeniul dreptului public pe care le execută, ca efecte ale raportului de prepuşenie cu armatorul său.
  SECŢIUNEA a IV – a
Atribuţiile şi obligaţiile comandantului de navă în legătură cu executarea obligaţiilor contractuale nepersonale ale armatorului care ţin de domeniul privat.
 
CAPITOLUL IX 
Actele, faptele şi operaţiunile juridice ale armatorului şi comandantului navei pentru readucerea în siguranţă comercială a expediţiei maritime de transport periclitată prin realizarea unor riscuri maritime apelând la instituţia juridică a asistenţei şi salvării maritime.
  SECŢIUNEA a I – a
Asistenţa ţi salvarea maritimă, instituţie de drept comercial maritim cu o mare frecvenţă în securizarea expediţiei maritime de transport în prezenţa pericolelor specifice riscurilor mării.
9.1.1. Definirea noţiunii de asistenţă şi salvare maritimă şi condiţiile caracteristice de aplicare a acestei instituţii juridice.
9.1.2. Reglementarea actelor, faptelor şi operaţiunilor armatorilor şi comandanţilor navelor în prestaţia de asistenţă şi salvare maritimă prin normele legislaţiei naţionale şi prin dispoziţiile convenţiilor internaţionale maritime.
  SECŢIUNEA a II – a
Actele, faptele şi operaţiunile juridice ale armatorului şi comandantului navei privind reluarea şi finalizarea expediţiei de transport asumate prin contractul de asistenţă şi salvare maritimă.
9.2.1. Definirea noţiunii, elementele şi caracterele juridice ale contractului de salvare maritimă.
9.2.2. Realizarea dreptului la renumeraţia de salvare de către salvator şi obligaţia contractuală de plată a acesteia de către salvat.
 
CAPITOLUL X 
Acte şi fapte juridice ale armatorului şi comandantului navei de transport maritim în cazul pericolului de pierdere a expediţiei maritime de transport prin avarie generală – comună.
  SECŢIUNEA a I – a
Definirea noţiunii de avarie maritimă şi avarie comună. Principiile avariei comune.
  SECŢIUNEA a II – a
Acte, fapte şi operaţiuni efectuate de comandantul navei ca şef al expediţiei maritime de transport pentru reluarea, continuarea şi finalizarea acesteia în deplină securitate comercială
  SECTIUNEA a III – a
Unele aspecte ale încadrării în avaria comună a unor cazuri, şi de procedură în efectuarea actelor, faptelor şi operaţiunilor comandantului navei săvârşite prin avaria comună în sinistrul maritim în scopul comun de reluare în deplină securitate comercială a expediţiei maritime de transport
  SECŢIUNEA a IV – a
Obligaţiile comandantului de navă şi aspectele de procedură necesare lichidării urmărilor avariei comune legate de protejarea intereselor participanţilor la expediţia maritimă de transport.
10.4.1. Rolul principal al comandantului navei în îndeplinirea procedurilor în caz de avarie comună şi efectuării actelor şi documentaţiei în completarea dosarului de avarie comună.
10.4.2. Actele de procedură ale comandantului navei ca şef al expeditiei maritime privind completarea dosarului avariei comune asupra sacrificiilor, cheltuielilor şi daunelor suferite de încărcătură.
 
CAPITOLUL XI 
Acte fapte şi operaţiuni juridice de acoperire a daunelor datorate imposibilităţii de realizare a unei depline securităţi comerciale a expediţiei prin apariţia pericolelor specifice riscurilor maritime în sinistrul maritim pe baza instituţiei juridice a asigurărilor maritime.
  SECŢIUNEA a I – a
Aspecte şi consideraţiuni preliminarii cu privire la rolul instituţiei juridice a asigurărilor maritime în iniţierea şi executarea expediţiei maritime de transport.
  SECŢIUNEA a II – a
Contractul de asigurare maritimă CASCO, principalul instrument juridic de acoperire a daunelor încercate de armatorul navei în efectuarea expediţiei maritime de transport.
11.2.1. Contractul de asigurare maritimă CASCO, noţiune, elemente, caractere juridice.
11.2.2. Riscurile preluate de asigurator prin poliţa de asigurare maritimă CASCO.
  SECŢIUNEA a III – a
Unele aspecte ale stabilirii cuantumului primei de asigurare în raport de determinarea valorii asigurabile şi stabilirea valorii asigurate spre desdăunare.
11.3.1. Aspecte privind determinarea valorii asigurabile şi valorii asigurate a navei spre desdăunare.
11.3.2. Aspecte ale unor acte, fapte şi operaţiuni pe care armatorul navei le consideră la stabilirea, prin contractul de asigurare CASCO, a primei de asigurare.
  SECŢIUNEA a IV – a
Acte, fapte şi operaţiunile juridice în sarcina armatorului navei asigurate în sensul securizării expediţiei maritime de transport prin contractul de asigurare maritimă.
11.4.1. Acte, fapte şi operaţiuni în obligaţia contractuală a armatorului navei asigurata CASCO până la ivirea evenimentului asigurat.
11.4.2. Acte, fapte şi operaţiuni în obligaţia contractuală a armatorului navei asigurate CASCO în cazul realizării riscurilor asigurate.

CAPITOLUL XII
Obligaţia navlositorului la contraprestaţia de plată a navlului. Noţiunea, natura juridică a navlului şi unele accesorii ale navlului. Cauze contractuale privind determinarea şi calculul navlului.
  SECŢIUNEA a I – a
Noţiunea şi natura juridică a navlului.
  SECŢIUNEA a II – a
Factorii care determină stabilirea navlului şi calculul acestuia. Clauzele contractului de transport maritim privind calculul cuantumului navlului.
  SECŢIUNEA a III – a
Modalităţi de stabilire a navlului “Navlul global” şi “Navlul mort”.
12.3.1. Navlul determinat în varianta contractuală de navlosire a navei pe un singur voiaj.
12.3.2. Codul Comercial Român cu privire la navlul în voiaj dus-întors.
12.3.3. Navlul “global”.
12.3.4. Navlul “mort”.

CAPITOLUL XIII 
Unele împrejurări care influenţează calculul şi dreptul la plata navlului ulterior încheierii contractului de navlosire şi modalităţile de plată ale acestuia. Principii legale în realizarea dreptului asupra navlului.
  SECŢIUNEA a I – a
Împrejurări datorate armatorului care influenţează navlul.
13.1.1. Realizarea de către armator a condiţiei “navă în bună stare de navigabilitate” pe toata durata derulării contractului de navlosire, condiţie esenţială a dobândirii dreptului asupra navlului.
13.1.2. Dreptul asupra navlului afectat de pierderea parţială sau avarierea mărfurilor.
  SECŢIUNEA a II – a
Fapte ale navlositorului, sau după caz ale încărcătorului, împrejurări care  influenţează navlul.
  SECŢIUNEA a III – a
Împrejurări de influenţare a navlului prin cazuri de forţă majoră.

CAPITOLUL XIV 
Clauze ale contractului de navlosire cu privire la modalităţile de plată a navlului şi garanţiile pentru plata acestuia. Privilegiul armatorului la încasarea navlului.
  SECŢIUNEA a I – a
Dreptul de a încasa navlul. Cine încasează navlul.
  SECŢIUNEA a II – a
Îndeplinirea obligaţiei de plată a navlului la care are dreptul armatorul pentru executarea completă a obligaţiilor sale contractuale.
  SECŢIUNEA a III – a
Modalităţi de executare a clauzelor contractuale privind data şi locul plăţii navlului şi dreptul de privilegiu la plata navlului.
14.3.1. Data şi locul plăţii navlului.
14.3.2. Privilegiul armatorului asupra navlului şi a altor cheltuieli şi speze legate de acelaşi voiaj de transport.
  SECŢIUNEA a IV – a
Garanţiile acordate armatorului navei pentru încasarea navlului.
  SECŢIUNEA a V – a
Decăderi din dreptul la acţiune şi prescripţia acţiunii pentru plata navlului.
14.5.1. Decăderi legale din dreptul la acţiune pentru neplata navlului şi despăgubirile derivând din executarea contractului de navlosire.
14.5.2. Prescripţia dreptului la acţiune în justiţie pentru neplata navlului şi a altor acţiuni derivând din contractul de navlosire.

CAPITOLUL XV 
Obligaţia navlositorului de a încadra operaţiunile de încărcare-descărcare a navei în timpul prevăzut în contract prin convenţia părţilor. Definirea noţiunii de stalii şi contrastalii, natura juridică a acestora.
  SECŢIUNEA a I – a
Timpul de stalii pentru încărcarea-descărcarea navei. Noţiunea şi natura juridică a staliilor.
  SECŢIUNEA a II – a
Durata staliilor şi modul de calcul al diferitelor variante-categorii de stalii.
15.2.1. Aspecte generale ce se tratează prealabil aplicării modalităţilor de calcul al staliilor.
15.2.2. Modalităţile de determinare şi de calcul a timpului de stalii.
  SECŢIUNEA a III – a
15.3.1. Timpul lucrat înainte de începerea “răgazului” sau în timpul “răgazului”.
15.3.2. Cazul în care nava aşteaptă normal, la rând, intrarea în portul congestionat pentru dana de încărcare-descărcare.
15.3.3. Condiţiile generale ce trebuie îndeplinite pentru începerea curgerii timpului de stalii.

CAPITOLUL XVI 
Efectele neîndeplinirii de către navlositor a obligaţiilor privind operarea la încărcarea şi descărcarea mărfii în timpul contractual de stalii. Contrastaliile, noţiune, natură juridică. Clauze contractuale uzuale privind contrastaliile.
  SECŢIUNEA a I – a
Definirea noţiunii de contrastalii. Caracterisiticile şi natura juridică a contrastaliilor.
  SECŢIUNEA a II – a
Modul de calcul al contrastaliilor şi durata acestora potrivit clauzelor exprese din contractul de navlosire.
16.2.1. Calculul constrastaliilor sub aspectul – sens de timp de depăşire a timpului normal acordat prin contract pentru operarea navei la încărcare şi la descărcare.
16.2.2. Termeni şi clauze de navlosire definite la Conferinţa de la Rio de Janeiro din Septembrie 1977, privind calculul timpului de stalii care determină şi momentul începerii curgerii contrastaliilor.
  SECŢIUNEA a III – a
Necesitatea şi importanţa distincţiei între contrastalii şi contrastalii extraordinare.
16.3.1. Contrastaliile considerate în practica maritimă şi jurisprudenţă ca fiind “rezonabile”.
16.3.2. Contrastaliile extraordinare şi despăgubirea pentru reţinerea navei.
  SECŢIUNEA a IV – a
În antiteză la contrastalii, terminarea operării navei la încărcare-descărcare înainte de expirarea timpului de stalii, realizând dispatch.

CAPITOLUL XVII 
Aspecte ale aplicării în practică a clauzelor contractului de navlosire cu privire la calculul staliilor, contrastaliilor şi despatch-ului. Întocmirea time-sheet-ului. Exemple de time-sheet-uri.
  SECŢIUNEA a I – a
Aspecte şi elemente preliminare întocmirii time-sheet-ului.
17.1.1. Rolul time-sheet-ului şi uzul port în calculul contrastaliilor şi dispatch-ului.
17.1.2. Uzul de port element necesar şi indispensabil în calculul timpului de stalii afectat operării navei la încărcare şi descărcare şi la întocmirea time-sheet-ului.
  SECŢIUNEA a II – a
Istoricul faptelor, document preliminar şi bază a întocmirii time-sheet-ului.
  SECŢIUNEA a III – a
Time-sheet-ul, document final al operaţiunilor de încărcare şi de descărcare a navei reflectând modul de îndeplinire de către navlositor a obligaţiilor contractuale de operare a navei.
17.3.1. Definirea, rolul şi conţinutul time-sheet-ului.
17.3.2. Un exemplu de întocmire a unui time-sheet pe baza căruia navlositorul este obligat să plătească armatorului demurrage pentru contrastaliile înregistrate la operarea navei.
17.3.3. Un exemplu de întocmire a unui time-sheet din care rezultă economisirea din timpul de stalii-despatch pentru care armatorul navei este obligat să plătească navlositorului suma de bani reprezentând dispatch-ul.

Bibliografie
 


 


NEWSLETTER


LINK-uri

www.evotv.ro Milionarii Business TV